Veitransport

HMS og sikkerhet

HMS og kvalitet skal være en kontinuerlig forbedrende prosess. Helse, miljø og sikkerhet skal ha topp prioritet i alle oppgaver. Menneskene som jobber i Veitransport er vår viktigste ressurs. For å ivareta og sikre dette har selskapet en hovedmålsetting om at alle ansatte skal komme hjem etter endt arbeidsdag og være like friske. Som et bidrag for å oppnå dette har vi innført nullfilosofien som er en målsetting om at alle våre aktiviteter skal gjennomføres uten en skade.